ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
fachi
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคับ ผมฟาฉี่ คับ
รูปภาพ
: