ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ใหม่
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีนะ
รูปภาพ
: