ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ็กซ์
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีผู้รับใช้GoDทุกคนครับ
รูปภาพ
: