ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อลิส
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ เล่น น้อง อลิส ค่ะ
รูปภาพ
: