ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทูน
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: