ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต๋พ
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ดีครับ
รูปภาพ
: