ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mook
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อมุกนะค่ะ
รูปภาพ
: