ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
john
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
我不管生在哪里,我是阿佤人;无论死在何处,都属佤族魂。 ไม่แคร์ว่าผมจะเกิดที่ไหน ผมขอเปงคนว้า ไม่แคร์ว่าผมจะตายที่ไหน ผมขอเปงวิญญานว้าตลอดนัปกาล wherever i was born, i'm wa wherever i'll die ,i'll be wa's spirit.
รูปภาพ
: