ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
a
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดี
รูปภาพ
: