ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Boyd
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: