ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บี
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เชื่อฟังพระบิดา
รูปภาพ
: