ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไอซ์
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ดีคัฟ ผม ^O^
รูปภาพ
: