ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เก๋ไก๋
อายุ
:
572 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเยซูทรงรัก...
รูปภาพ
: