ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kookkai
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีเพื่อนอนุชนทุกคน
รูปภาพ
: