ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบียร์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
รูปภาพ
: