ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
yuth
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
68
รูปภาพ
: