ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บิวตี้
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ร่าเริง
รูปภาพ
: