ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ออย
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: