ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แปะ
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ไดรู้จัก อนุชนทุกคนครับ ขอพระเจ้าอวยพระพร
รูปภาพ
: