ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไพร
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุโขทัย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชาโลม
รูปภาพ
: