ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นัด
อายุ
:
579 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้า..
รูปภาพ
: