ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
apple
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
GoD will make away
รูปภาพ
: