ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไก่
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
สวัดดี..ขอรายงานตัวค้า...
รูปภาพ
: