ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แจ๊ค
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุพรรณบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
changelife lifechangeเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเปลี่ยน
รูปภาพ
: