ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สาน
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: