ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสงคราม
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
Jomboa
รูปภาพ
: