ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ที
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
วัดดีครับ
รูปภาพ
: