ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เคลียร์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: