ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตั๊ก
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเจ้า
รูปภาพ
: