ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แม็ก
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้าคือ1รักเพื่อนบ้านคือ2แล้วรักตนเอง
รูปภาพ
: