ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ขุน
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุทัยธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ขุน อยู่อุทัยธานี
รูปภาพ
: