ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตั๊ก
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ ตั๊กค่ะ เป็นคริสตเตียนเหมือนกัน
รูปภาพ
: