ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Big
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: