ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชา
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: