ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อั้น
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สมาชิกใหม่ครับ
รูปภาพ
: