ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เดย์
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
น่าตาม่ายดีแต่นิสัยดีกัฟ
รูปภาพ
: