ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Bua
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God Bless My Life (^o^)
รูปภาพ
: