ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตาท๊อป
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ผู้รับใช้........สุดปลายแผ่นดินโลก
รูปภาพ
: