ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ty
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: