ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คิตตี้
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ คิตตี้ จ้า ^0^
รูปภาพ
: