ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
รี
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมเด็กใหม่ชื่อ รี ครับ
รูปภาพ
: