ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kring
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: