ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เก้ง
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณและฉัน
รูปภาพ
: