ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เก๋
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
hi...!
รูปภาพ
: