ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฝ้าย
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I'm crazy girllll
รูปภาพ
: