ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Max
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: