ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไก่
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ไก่ค่ะ
รูปภาพ
: