ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นู๋นุ้ย
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
สรรเสริญพระเจ้า
รูปภาพ
: