ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบล
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวังรักแท้ที่มาจากพระเจ้าคร่า
รูปภาพ
: