ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บุ๋น
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
^^
รูปภาพ
: